Bilişsel Yaklaşım nedir? – Bilişsel Kuram özellikleri

Bilişsel Yaklaşım nedir?

1960’lı yıllarda ortaya çıkan Gestalt (bütünselci) ekol, bilişsel yaklaşımın öncülüğünü yapmıştır. Bu yaklaşıma göre insan edilgen bir varlık değildir. Tam tersine çevresindeki uyarıcıları seçer, algılar ve işler; böylelikle onları anlamlandırır. Tüm bu süreç boyunca etken olan kendisidir. Bilişselciler, davranışçıların tam tersine zihinsel süreçlerin incelenmesinin gerekli olduğunu vurgulamışlardır.

Gestalt kuramcıları aynı yapısalcılıkta olduğu gibi içe bakış yöntemini benimser. Ancak onlara göre yapısalcılar içe bakış yöntemini yanlış kullanmışlardır. Çünkü bu yöntem parçalamak için değil, bütünleştirmek için vardır. “Bütün kendini oluşturan parçaların toplamından daha fazla ve başka bir şeydir.” Diyerek bütünsel bakış açısının önemini vurgulamışlardır.

İlgili Yazı:  Davranışçılık Kuramı nedir?

Yazar hakkında

Osman Tok

Bir Türkçe öğretmenin eğitim adına adadığı adaklar.

1 Yorum

Yorum bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.