Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde gerek konuşma, gerekse yazmada görsel sunudan yararlanılır. Anlamı kuvvetlendirmek için çeşitli görsellerden ve tiyatro biçimindeki sunulardan yararlanılabilir. Bu görseller iletişim kurma aracıdır. Başlıcaları şunlardır: Şemalar Resimler Fotoğraflar Rol oynama Tiyatro Oyunlar Taklit Video görüntüsü ses-görüntü kasetleri gibi. Görsel Sunu Kazanımları 1. Sunuya hazırlık yapar. 2. […]

Yazılı metinlerin haricinde kalan resim, grafik, kroki, sembol, şekil, renk vasıtasıyla toplumsal olayları ve doğayı anlamlandırma, böylelikle zihinde yapılandırma sürecidir. Öğrenciler dinleme ve okuma gibi iki önemli anlama etkinliğinin yanında gözlemleyerek de yeni bilgiler edinirler ve düşünce tarzlarını geliştirebilirler. Yapılandırıcı yaklaşım çerçevesinde görsellerden yararlanılarak zihinsel şemalar oluşturulur. Hatta görseller vasıtasıyla bu […]

Son Eklenenler