Evliya Çelebi Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği - Eğitim Kafe

Evliya Çelebi Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Evliya Çelebi Kimdir?

• İstanbul’da doğan Evliya Çelebi, Seyahatnâme adlı eseriyle Türk edebiyatında gezi türünün en önemli örneklerini vermiştir.

• Bu eserde elli yıllık bir süre içinde gezdiği yerleri konuşma diline yakın bir dille anlatmıştır. Seyahatname aynı zamanda sade nesir örneğidir.


Yorum bırak