Felsefi Temeller - Eğitim Kafe

Felsefi Temeller

Felsefe, gerçeğin temellendirilmesine bir bağ kurma süreci ve bu süreç sonunda elde edilen ürünlerin dirik bir bütünü olarak tanımlanabilir. Felsefe eğitiminin hedeflerini, içeriğinin seçilmesini, örgütlenmesini, öğrenme-öğretme sürecini genel olarak okulda ve sınıflarda üzerinde durulmak istenen etkinlikleri belirlemede bir temel dayanak sağlar. Programın tasarlanmasında ve özellikle hedeflerin belirlenmesinde en fazla felsefi temellerden faydalanılır.

Hedefleri belirlerken felsefeden;

 • Eğitim programlarının temel yapısının oluşturulmasında,
 • Hedeflerin iç ve dış tutarlığını ortaya koymada,
 • Hedefleri önem sırasına koymada,
 • Aday hedeflere yenilerini katmada,
 • Hedeflerin toplumun genel başat felsefesine uygunluğunu belirlemede yararlanılmaktadır.

Program geliştirmenin felsefi temellerini oluşturan başlıca felsefe alanları şunlardır:

 1. Epistemoloji: Bilgi kuramı, bilginin yapısı ve kökeniyle ilgilidir.
 2. Aksiyoloji: Değer kuramı, değerin özünün ve doğasının ne olduğuyla ilgilidir.
 3. Ontoloji: Felsefenin varlık problemiyle ilgilenen dalı, varlık bilimidir. Varlığın kökenini araştırır. Bir bakıma metafiziğin tek tek nesne ve olaylarla değil de genel olarak varlık problemiyle ilgili olan dalıdır.
 4. Mantık: ‘’Akıl yürütme’’ şeklinde özetlenebilir.

NOT:

 • Her programın dayandığı bir felsefe vardır.
 • Programın temel aldığı felsefenin değişmesi, programın yeniden ele alınmasını gerekli kılar.
 • Hedefler, ülkenin eğitim felsefesini yansıtır.
 • Hedeflerin bireye ve topluma uygunluğunun belirlenmesinde işe yarar.
 • Temele alınan felsefe, eğitimin öncelikle uzak, daha sonra genel ve özel hedeflerine yansır.
 • İlköğretimde 2005-2006 yılında uygulamaya konulan ilköğretim programları, İLERLEMECİLİĞE dayalıdır.

Yorum bırak