Avrupa tarihi, Avrupa tarihi ders notları, ygs Avrupa tarihi, kpss Avrupa tarihi notları, Avrupa tarihi notu indir gibi konular aşağıda incelenecektir. Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa’da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle uğraşan şehirli sınıfa denir. Feodalite(derebeylik): Orta […]

Türkiye tarihi, Türkiye tarihi ders notları, ygs Türkiye tarihi, kpss Türkiye tarihi notları, Türkiye tarihi notu indir gibi konular aşağıda incelenecektir. Anadolu’ya ilk Türk akınları ve ilk beylikler Çağrı Bey Anadolu’ya keşif amaçlı seferler yapmıştır 1015 Anadolu’ya Türk akınları Dandanakan Savaşı’ndan sonra yeniden başlamıştır Büyük Selçuklular’ın kazandığı Pasinler Savaşı’nda 1048 Bizans ve Selçuklu […]

Türk İslam Tarihi, Türk İslam Tarihi konu anlatımı, Türk İslam tarihi, Türk İslam tarihi ders notları, ilk Türk İslam devletleri özet, ilk Türk İslam devletleri özet tablosu, İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu, İslam devletleri tarihi, Büyük Selçuklular, Gazneliler, Karahanlılar, Safeviler, eyyübiler, Memlükler genel kültür başlığı altında incelenecektir. Türk İslam Tarihi Konu Anlatımı Talas Savaşı (751) x Çin’in Orta Asya’yı ele geçirmek istemesi üzerine […]

İslamiyet öncesi Türk tarihi, İslam öncesi tarihimiz, islam öncesi, islamiyet öncesi tarih, islam öncesi tarih genel bilgi, İslam Öncesi Türk Devletleri, Türk ne demektir, Türük nedir, islamiyet öncesi türk tarihi konu anlatımı İslam Öncesi Türk Tarihi Türklerin anayurdu; Doğuda Kingan Dağlarından, batıda Hazar Denizine; kuzeyde Altay Dağları’ndan, güneyde Hindikuş ve Karanlık […]

Son Eklenenler