Denize düşen yılana sarılır; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Denize düşen yılana sarılır. İnsan çaresizlik denizine düşmeye görsün: Böyle bir durumda varlığı beş para etmez kimselerden bile medet umar. Çok büyük bir tehlike içinde bulunan kimse, kendisine yardım etme imkanı bulunmayan, dahası tehlikeli […]

  Duvarı nem insanı gam yıkar; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Demir nemden, insan gamdan çürür (duvarı nem, insanı gam yıkar). Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına, çöküntüye uğramasına, için için erimesine, harap olmasına da üzüntü, sıkıntı ve […]

  Destursuz bağa girilmez; gireni sopa ile kovarlar, girenin yediği sopayı Mevla bilir; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar). İnsanın özgürlüğü, bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter: Mülkiyet (sahip olma hakkı) kutsaldır ve kişinin iradesi dışına bir başkasına […]

  Dervişin fikri neyse zikri de odur; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Dervişin fikri neyse, zikride o olur. Kişinin dile getirdiği şeyler ister lehinde, isterse aleyhinde konuşsun mutlaka onun ilgi alanına girmiş şeylerdir. Tepkiler bile insanın ilgisini ortaya koyar. Zira insan, kafasının içindeki düşünce […]

  Deliye hergün bayram; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Deliye hergün bayram. Hiçbir şeyle ilgilenmeyen, hiçbir şeyi kendine dert edinmeyen, istediği yerde dolaşıp dilediği işi yapan delinin bütün günleri bayram coşkusu ve özgürlüğü içinde geçer. Delinin bu başıboş yaşayışına özenen ve onlar gibi olmak […]

  Deli kıza cilve yap demişler, oda gitmiş osurmuş; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Deli kıza cilve yap demişler, oda gitmiş osurmuş. Görgüsüz ve durumun varlığından haberdar olmayan insanlar, sıradan, rutin olarak davranırlar. Bulundukları ortamın ciddiyeti veya ciddiyetsizliği onları pek alakadar etmez. Yapacakları tüm […]

Deli Deliden Hoşlanır İman Ölüden; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Deli deliden hoşlanır, iman ölüden. Yaratılışları birbirine yakın olan insanlar, bu dünyada birbirlerini göründe hemencecik kaynaşıverirler. Farklı niteliklerle donatılan insanlar ise, uzun süre birlikte bulunsalar bile, mizaçları gereği kendilerine ters gelen akrabalarına bile ruhen […]