Dağ adamı, hasta eder sağ adamı; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Dağ adamı, hasta eder sağ adamı. Görgüsüz kimseyle bir arada olmak insan için bir eziyettir. Böyle kimseye söz anlatmak çok güçtür. Kısaca anlamı : Cahil ve görgüsüz kişiyle uğraşmak çok güçtür. Cümle İçinde […]

Çürük tahta mıh tutmaz; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çürük tahta çivi tutmaz. Aslında işe yaramaz olan veya sonradan o duruma gelmiş bir şeyi, ne kadar uğraşsanız da işe yarar duruma getiremezsiniz. Kısaca anlamı : “Esas niteliği bozulmuş bir şeyi eski haline getirmek mümkün […]

Çömlekçi suyu saksıdan içer; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çömlekçi suyu saksıdan içer. İnsan, yaşamını uğraştığı işiyle, sanatıyla kazanıp sürdürür. İhtiyaç duyduğunda da elindeki her imkanı kullanmaya çalışır. Kısaca anlamı : İnsan, yaşamını uğraştığı işiyle, sanatıyla kazanıp sürdürür. Cümle İçinde Örnek Kullanımı : Babam […]

Çok yaşayan değil çok gezen bilir; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir. İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez. Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır. Oysa çok gezen, çok yer gören kimseler daha bilgilidirler. Çünkü onlar […]

Çivi çıkar ama izi kalır; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çivi çıkar ama yeri kalır. Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım, yine de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır. Bunun için kimseyi incitmemeye, kırmamaya gayret edelim. Çünkü gönül yarası kapansa da […]

Çıngıraklı deve (koyun) kaybolmaz; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çıngıraklı deve kaybolmaz. Bazı yetenekli ve zeki kişiler, nerede olurlarsa olsunlar farklı özelliklerini ortaya çıkararak kendilerini belli ederler, girdikleri her ortamda öne çıkarlar. Bir yol bulup toplum içinde yitip gitmelerini önlerler. Kısaca anlamı : Hangi […]

Ürüyen (havlayan) köpek ısırmaz (kapmaz); atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çok havlayan köpek ısırmaz. Bilinen şu ki, bağırıp çağıran, yapacağı kötülüğü açıkça söyleyen, sözleriyle karşısındakini korkutmaya çalışan kimse, saldırıda bulunamaz; istese de bunu yapamaz. Bunun aksine, sesini çıkarmayıp sinsice hareket edenler tehlikelidirler. Onlar yapacaklarını […]

Son Eklenenler