Çoğu zarar, azı karar; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çoğu zarar, azı karar. Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. Bunları ihlâl eden, aşan, aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü olan ?karar? sınırında kalınmalı, öteye gidilmemelidir. […]

Çingeneden çoban olmaz yahudiden pehlivan; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çingeneden çoban olmaz, Yahudiden pehlivan. Kısaca anlamı : Çobanlık sorumluluk isteyen, dürüst kimselerin yapabileceği bir iştir. Çingene ise – yaşadığı hayat gereği – sorumluluk yüklenmekten uzaktır. Pehlivanlık cesaret isteyen bir iştir. Herkes pehlivan olamaz. […]

Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez. Kişilerin ne kadar cahil, görgüsüz ve bayağı oldukları ilk bakışta anlaşılmaz. Ta ki kendi ayarlarında bir kişiyle karşılaşıp kavga edene dek. O zaman gerçek kişilikleri ortaya çıkar. […]

Çıkmamış candan ümit kesilmez, cümlenin muradını verecek Hak; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çıkmadık candan umut kesilmez. En ağır hastanın bile canı çıkıncaya kadar iyileşeceğinden umut kesilmemelidir. / Elden gittiği sandığımız birşeyle ilgilimiz büsbütün kesilmemişse, gereken çabaları harcayarak onu tekrar elimize geçirebileceğimiz umulmalıdır. Bize […]

Çiftçinin karnını yarmışlar kırk tane gelecek yıl çıkmış; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çiftçinin karnını yarmışlar, “kırk tane gelecek yıl” çıkmış. Çiftçilik zor bir iştir. Çiftçilikten kazanç sağlamak için hava şartlarının uygun olması gerekir. Çiftçiler, kötü iklim koşulları ve maddî olanaksızlıklar yüzünden bazı dönemler […]

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çiftçinin (zahirenin) ambarı sabanın ucundadır. Hangi iş olursa olsun, olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği, özenli bir çalışmayı gerekli kılar. Örneğin bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için toprağını en iyi şekilde sürmesi, işlemesi ve […]

Çarşı iti (köpeği) ev beklemez; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çarşı iti ev beklemez. Başıboş gezen, dolaşan, ciddi bir iş yapmayan ve tembelliği alışkanlık edinenler düzenli bir iş yapmaya gelemezler. Çalışmaktan hoşlanmadıkları gibi kolay kolay disiplin altına da girmezler. Kısaca anlamı : Sorumluluk gerektiren […]

Çanakta balın olsun yemen’den arı gelir; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak. Çanakta balın olsun, arı Bağdat’tan gelir. İyi ve güzel şeyler yaratılış gereği insanın ilgisini çeker. Uzaklık kavramı bu gibi şeyler için bir anlam ifade etmez. Güzel malı olan kimse, müşteri bulma kaygısı çekmez. […]

Son Eklenenler