Hayatilik / Yaşama Yakınlık İlkesi - Eğitim Kafe

Hayatilik / Yaşama Yakınlık İlkesi

Hayatilik / Yaşama Yakınlık İlkesi

Öğrenciye uygun eğitim ortamı hazırlanırken hayatta karışılacağı zorluklara, durumlara, problemlere ve etkinliklere yer verilmelidir. Okul ortamı hayattan kopuk, yapay bir ortam olmamalıdır. Aksine hayata yakın, oradaki gerçeklikten uzak olmayan, öğrencinin hayatla bağlantısını kuran bir yaşantı sunulmalıdır. Hayata yakınlık ilkesini derslerinde uygulayan bir öğrenmen, öğrencilerinin gündelik yaşantısında uygulamaya dönük olmayan (işe yaramayacak) teorik bilgileri öğrencilerine sunmaz. Dersini işlerken gündelik yaşamın içinden örnekler vererek öğrencilerinin okulda öğrendiklerini yaşama aktarabilmelerini sağlar.

NOT: İlerlemeci eğitim felsefesinin okula temel bakış açısı olan “Okul yaşama hazırlık değil, yaşamın kendisi olmalıdır.” düşüncesi hayatilik ilkesi ile öğretimdeki yerini alır.

ÖRNEK: İlkokul 2.sınıf bir sınıf öğretmeninin öğrencilerine toplama çıkarmayı öğretirken mahalle bakkalındaki alışverişlerinde kullandıkları uygulamayı örnek vermesi bu ilkenin kullanıldığını gösterir.


2 Yorum

Yorum bırak