İnsancıl-Hümanist Kuram nedir? Fenomenolojik Yaklaşım özellikleri

İnsancıl-Hümanist Kuram nedir?

Temelini C. Rogers ve A. Maslow’un oluşturduğu bu yaklaşım, insanı davranışlarını denetleyebilen özgür bir varlık olarak ele alır. Birey tüm potansiyellerini gerçekleştirip geliştirebilmek, yaşamını daha da anlamlandırabilmek çabasındadır. Her bireyin tek ve benzersiz olduğu inancı hâkimdir. Olaylara bakış açısı, Gestalt düşüncesinde olduğu gibi bütünseldir. İnsancıl yaklaşıma uygun davranış, bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına duyarlı davranmayı gerektirir.

İnsancıl kuramcılar, Freud’un düşüncesinin aksine, doğuştan iyiye dönük bir canlı olduğunu benimserler.

Bu yaklaşım, rehberlik dersi kapsamında incelenecek olan “kendini açığa vurma, yalnızlık, öz saygı, tek başınalık” gibi konularda araştırmalar yürütmüştür.

NOTU: Fenomen bireyin kendini ve dış dünyayı kendine özgü biçimde algılamasını sağlayan bireyin öznel yaşantısına verilen isimdir.

Bu görüşü benimseyen kuramcılar deneysel çalışmalardan uzak durur.

İlgili Yazı:  Davranışçılık Kuramı nedir?

Yazar hakkında

Osman Tok

Bir Türkçe öğretmenin eğitim adına adadığı adaklar.

2 Yorum

Yorum bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.