İş, Aktivite, Etkin Katılım, Yaparak Yaşayarak Öğrenme İlkesi - Eğitim Kafe

İş, Aktivite, Etkin Katılım, Yaparak Yaşayarak Öğrenme İlkesi

İş (aktivite, etkin katılım) ilkesi, çağdaş eğitim anlayışıyla belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu ilkeye göre geleneksel eğitim anlayışının aksine öğrenci sınıfta pasif dinleyici olarak yer almamalıdır. Tam aksine öğrenci; derse aktif katılım sağlayan, sorular yönelten, karşılaştırmalar yapan, araştıran, sonuca varan konumdadır. Bu ilke, “yaparak-yaşayarak öğrenme”nin önemini vurgulamakta ve öğrencinin etkin olduğu bir ortamda daha iyi öğreneceğini belirtmektedir. Yapılan araştırmalara göre zaman sabit tutulmak üzere insanlar okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20’sini gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini ve yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadır. Bu durum bir kere daha göstermektedir ki öğrencinin bizzat uygulamaya katılması öğrenmenin verimini ve hatırda kalıcılığını büyük oranda artırmaktadır.

ÖRNEK: Beden eğitimi öğretmeninin öğrencilerine hentbol kurallarını öğretirken öğrencilerinin hentbol maçı yapmalarını sağlayarak aktivite ilkesine uygun hareket etmiş olduğunu gösterir.

ÖRNEK: Mustafa Kemal, 1 Mart 1922 tarihinde TBMM açılış konuşmasında “Yurt çocuklarını toplumsal ve ekonomik alanlarda etkin ve verimli kılabilmek için gerekli olan ön bilgileri iş üstünde öğretme yöntemi, eğitim ve öğretimin ana kuralı olmalıdır. Ortaöğretimde de eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkesine uymak kesin olarak gereklidir” diyerek yaparak yaşayarak öğrenmenin önemini ortaya koymuştur.


1 Yorum

Yorum bırak