Doğru, güzel ve etkili konuşabilmenin ilk şartı çok okumak ve geniş bir kültüre sahip olmaktır. Konuşmacının son derece geniş bir kelime hazinesine sahip olması gerekir. Topluluk karşısında yapılacak konuşmalarda konuya önceden, ne kadar hâkim olunursa olunsun, mutlaka yeni bir hazırlık yapılmalıdır. Konuşmacının her şeyden önce kendisine uygun bir konu belirlemesi […]

Dil Bilgisi, bir dilin dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi temel becerilerini destekleyen kurallar bütünüdür. Öğrenci bakımından Türkçenin yapısını oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan bilgilere sahip olmak oldukça önemlidir. Ancak bundan da önemli olan bu kuralların konuşma, yazma, dinleme ile ilgili dil etkinliklerinde kullanılmasıdır. Dolayısıyla dil bilgisi öğretimi kuramsal bilgilere […]

KAYNAK GÖSTERME KURALLARI Bilimsel bir çalışmada, kullanılan bilgilerin nasıl, nereden ve ne şekilde alındığını belirtilmelidir. Bilimsel araştırmalarda ve tez yazımında, kullanılan kaynakların belirtilmesinde titizlik gösterilmesi, başkalarının çalışmaları ile araştırmacının kendi özgün çalışmasının herhangi bir belirsizliğe meydan vermeyecek şekilde net olarak ayrılabilmesi için gereklidir. Bu nedenlerle çalışmada kullanılan başkalarına ait fikir […]

Araştırma Süreci: Araştırma süreci başlangıçta üç aşamalı bir süreç olarak düşünülebilir: Konu Seçimi Kaynaklara Ulaşma Süreç İçerisindeki Faaliyetler 1. KONU SEÇİMİ Araştırma konusu seçmek; ne korkulacak, ne de hafife alınabilecek bir süreçtir. Araştırma konusu seçmeden önce mutlaka alanla ilgili ön okuma yapılmalıdır. Böyle yapmakla araştırmacı, hem alanla ilgili yapılmış araştırmalardan haberdar olur […]

Dünyada bilgi toplumu olma yolundaki çabaların son yıllarda giderek yoğunluk kazanması ile birlikte nitelikli insan gücüne geçmiş oranla daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Toplumun gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirme sürecinde ise en fazla sorumluluk eğitim sistemlerine düşmektedir. Sistemin daha kaliteli bir seviyeye ulaştırılması için, sadece öğretmenlerin seviyesinin yükseltilmesi, okulların fiziksel […]

Gerek konuşmada gerekse yazmada iyi bir anlatımın sağlanması için gereken Anlatım Kuralları da bulunmaktadır. Bu kurallar şöyle sıralanabilir: Konuyu belirleme, anlama ve konu sınırlamasını yapabilmek. Konu ile başlık arasındaki bağlantıyı kurabilmek. Bu bağlantıyı kuran kavramlar arasındaki anlam ilişkisini anlayabilmek. Amacı belirleyebilmek. Dil-düşünce bağlantısını kurabilmek. Düşünceleri önem ve ilgisine göre ayırabilmek ve […]

Düzgün, doğru ve etkili konuşma salt yetenek işi değildir. Yetenekten daha çok beceri işidir ve istenirse bu beceri de kazanılabilir. Herhangi bir fiziksel ya da biyolojik sorunu olmayan herkes istekli olur, çalışır ve ilgi duyarsa düzgün, doğru ve etkili konuşabilir. İyi bir konuşmanın ilkelerini şöyle sıralayabiliriz: Her konuşmanın belli bir amacı olmalı, Konuşmada […]

Son Eklenenler