Aşağıda Eğitim Bilimleri derslerine ilişkin 60 adet soru yer almaktadır. Eğitim bilimleri çözdükten sonra en alt kısımdan cevap anahtarlarını kontrol edebilirsiniz. Testte Program geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme ve Öğretim İlke ve Yöntemleri soruları ağırlıktadır. Başarılar. Karışık Eğitim Bilimleri Testi – 60 Soru 1- Bir öğretmen olarak branşınızla ilgili okutacağınız ders […]

Aşağıda Program Geliştirme dersine ilişkin 30 adet soru yer almaktadır. Psikolojik danışma soruları çözdükten sonra en alt kısımdan cevap anahtarlarını kontrol edebilirsiniz. Başarılar. 1- Aşağıdakilerden hangisi hedef yazarken uyulması gereken ilkelerden değildir? A)  Öğrenci açısından ifade edilmelidir. B)  Öğrenme sürecine değil ürüne yönelik ifade edilmelidir. C)  Eyleme dönük fiillerle ifa­de edilmelidir. D)  Konu […]

Aşağıda Rehberlik dersine ilişkin 30 adet soru yer almaktadır. Rehberlik soruları çözdükten sonra en alt kısımdan cevap anahtarlarını kontrol edebilirsiniz. Başarılar. 1- Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinin okul yönetimine sunduğu hizmetlerden biri olamaz? A) Bireysel görüşmelerin içeriği hakkında okul yönetimini bilgilendirir. B)  Okulu oluşturan öğrencilerin özellikleri hakkında istatistiksel bilgiler üretir. C) […]

Son Eklenenler