Ahmet Mithat Efendi Kimdir? • Tanzimat edebiyatının en popüler yazarı olan Ahmet Mithat, roman, hikâye, ani, eleştiri, çeviri gibi türlerde iki yüze yakın eser vermiştir. • Edebiyat, tarih, coğrafya, iktisat, biyoloji, felsefe gibi birçok alanda eseri vardır. • Ahmet Mithat Efendi’nin bir diğer önemli özelliği de gazeteciliği ve çıkardığı gazetelerdir. […]