Okunan önceki metinlerle bağ kurdurularak öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu benzerlikler konu, olay, kişi, mekan, toplumsal değerler vb. hakkında olabilir. Bu karşılaştırmaları öğrencilerin yapması istenir.

Öğrencilerin hafızalarını güçlendirme ve edebi ve kültürel değeri yüksek eserler vasıtasıyla Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlar. Öğrencilerin seviyelerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun şiirler, özdeyişler belirli bir süre içinde ezberletilir. Sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarda bunlar sunulur.

Metnin yapısını, dilini, şahısları ve olayları anlamada önemlidir. Metin okunduktan sonra diyaloglara dönüştürülerek tiyatro metni haline getirilir. Metnin içeriğinde değişikler yapılmaz. Hazırlanan metin öğrenciler tarafından seslendirilir.

Okuma ve birlikte çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bir şiir veya bir yazı bölümlere ayrılarak bir grup öğrenci tarafından birlikte okunması istenir. Metin öğretmen tarafından okunarak anlaşılır. Metnin tamamı veya bir bölümü sınıf ve grupça okunabilir. Her grup farklı bir bölümü okuyabilir. Eğer şiir ise bölümler gruplara paylaştırılır, tekrar kısımları aynı gruba […]

Öğrencilerin metin üzerinde düşünmelerini sağlar. Öğrenciler okuma sürecinde zihinlerinde oluşan soruları kağıda yazarlar. Gruplara ayrılarak veya sınıf içinde bu sorulara cevap bulurlar. Her öğrenci kendi sorusunu diğer arkadaşına sorar.

Öğrencileri okuma sürecinde etkin kılmak amacıyla yapılır. Metindeki duygu, düşünce ve olaylarla ilgili merak uyandırılmaya çalışılır. Çeşitli şekillerde yapılabilir. Okuma esnasında kesintiler yapılarak “Bundan sonra ne olabilir?” şeklinde tahminde bulunmaları istenir. Diğer bir yöntemde metnin bir kısmı sesli okunur. Merak uyandıran sorular tahtaya yazılır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar not edilir. Metnin […]

Konuyu anlamaya yardımcı olacak kelime, kavram ve cümlelerin metin üzerinde işaretlenmesine dayanır. Altı çizilen ve işaretlenen bölümler öğrencinin kendi cümleleriyle ifade edilerek anlamlı bütün oluşturması sağlanır. Bu şekilde metin ana hatlarıyla kavranmış olur.

Okuma eyleminde öğrencinin aktif olmasını sağlar. Okunan metinle ilgili önemli bilgi, olay ve düşünceleri hatırlamalarını sağlar. Okuma esnasında metnin türü ve konusu hakkında bilgi verilerek not alma sırasında dikkat etmeleri gereken noktalar söylenir. Gerekirse okuyan kimse önemli yerleri tekrar okuyabilir. Sonunda alınan notlar sınıfta paylaşılıp değerlendirilir. Bunun için kartlar kullanılabilir.

Son Eklenenler