1. Grup oluşturulur. Günlük yaşantımızda yer alan konuşmalar (pazara giden ailenin satıcıyla yaptığı konuşmalar, aile fertleri arasındaki bir konudaki konuşmalar, gezi sırasında yapılan konuşmalar, düğün esnasındaki konuşmalar vb.) yazıya geçirilir. Oluşturulan metin karakter özelliklerini yansıtacak şekilde sınıfta okunur. 2.Bir konuyla ilgili haber metni oluşturulur. Televizyon haline gelmiş bir karton kutunun […]

Metinde bahsedilen konuyu olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirmeye dayanır. Öğrencilerin kendi doğrularını oluşturmasında son derece önemlidir. Metnin okunması esnasında öğrenciler katılıp katılmadıkları yerleri belirler ve bunları nedenleriyle sınıfta paylaşırlar.

Öğrencilerin işlenen konuyla ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları esasına dayanır. Öğrenciler arkadaşlarının düşünceleri vasıtasıyla farklı bakış açıları kazanırlar. Bütün öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Tartışma sonunda varılan ortak düşünceler not edilmeli, metin haline getirilmelidir.

Okunan önceki metinlerle bağ kurdurularak öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu benzerlikler konu, olay, kişi, mekan, toplumsal değerler vb. hakkında olabilir. Bu karşılaştırmaları öğrencilerin yapması istenir.

Öğrencilerin hafızalarını güçlendirme ve edebi ve kültürel değeri yüksek eserler vasıtasıyla Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlar. Öğrencilerin seviyelerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun şiirler, özdeyişler belirli bir süre içinde ezberletilir. Sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarda bunlar sunulur.

Okuma ve birlikte çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bir şiir veya bir yazı bölümlere ayrılarak bir grup öğrenci tarafından birlikte okunması istenir. Metin öğretmen tarafından okunarak anlaşılır. Metnin tamamı veya bir bölümü sınıf ve grupça okunabilir. Her grup farklı bir bölümü okuyabilir. Eğer şiir ise bölümler gruplara paylaştırılır, tekrar kısımları aynı gruba […]

Öğrencilerin metin üzerinde düşünmelerini sağlar. Öğrenciler okuma sürecinde zihinlerinde oluşan soruları kağıda yazarlar. Gruplara ayrılarak veya sınıf içinde bu sorulara cevap bulurlar. Her öğrenci kendi sorusunu diğer arkadaşına sorar.

Öğrencileri okuma sürecinde etkin kılmak amacıyla yapılır. Metindeki duygu, düşünce ve olaylarla ilgili merak uyandırılmaya çalışılır. Çeşitli şekillerde yapılabilir. Okuma esnasında kesintiler yapılarak “Bundan sonra ne olabilir?” şeklinde tahminde bulunmaları istenir. Diğer bir yöntemde metnin bir kısmı sesli okunur. Merak uyandıran sorular tahtaya yazılır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar not edilir. Metnin […]

Son Eklenenler