Tartışarak Okuma Tekniği - Eğitim Kafe

Tartışarak Okuma Tekniği

Öğrencilerin işlenen konuyla ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları esasına dayanır. Öğrenciler arkadaşlarının düşünceleri vasıtasıyla farklı bakış açıları kazanırlar. Bütün öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Tartışma sonunda varılan ortak düşünceler not edilmeli, metin haline getirilmelidir.


Yorum bırak