Aşağıda İhtiyaç Akademi’ye ait Türkçe ÖABT ders videoları bulunmaktadır. 3 parça halinde yayınlanan videoları sizlere sunuyoruz. Devamı olan videoları alt kısımdaki bölümden görebilirsiniz. [youtube id=”3gc4ih_-hHs” width=”600″ height=”500″ position=”left”] bölüm için tıklayınız. bölüm için tıklayınız. bölümü izliyorsunuz.

Aşağıda İhtiyaç Akademi’ye ait Türkçe ÖABT ders videoları bulunmaktadır. 3 parça halinde yayınlanan videoları sizlere sunuyoruz. Devamı olan videoları alt kısımdaki bölümden görebilirsiniz. [youtube id=”nSwfgu8fq8w” width=”600″ height=”500″ position=”left”] bölüm için tıklayınız. bölümü izliyorsunuz. bölüm için tıklayınız.

Aşağıda İhtiyaç Akademi’ye ait Türkçe ÖABT ders videoları bulunmaktadır. 3 parça halinde yayınlanan videoları sizlere sunuyoruz. Devamı olan videoları alt kısımdaki bölümden görebilirsiniz. [youtube id=”jc5C7o06wvA” width=”600″ height=”500″ position=”left”] bölümü izliyorsunuz. bölüm için tıklayın. bölüm için tıklayınız.

“Bilinir ki edebiyat, bilimdeki gibi buluşların değil, yaratıcılığın ürünüdür Bu gerçeği “göz önünde bulundurması”  gereken eleştirmenin işi, beğendiğini göklere çıkarmak, beğenmediğini yerin dibine batırmak değil, üzerinde durduğunun hakkını veımektir. Eleştirmen, derinlemesine çalışmalar yaptıkca yazarın yapmak istediklerini anlayacak; onları değerlendirirken inandırıcı ölçütler kullanacaktır.” Belirtilen kelime grupları deyimdir. “Uysal, yumuşak huylu o genci çocukluğundan beri tanırım, (ağız birliği […]

“Kendi toplumsal gerçeğini ortaya koyma” sözü bir sanatçı açısından içinde yaşadığı topluma sırt çevirmemeyi, bir eser açısından ise toplumsal yaşama ayna tutma özelliği göstermeyi ifade eder. “Elinde bir harita, pusula olmama” sözü “geçmişin birikimlerinden yararlanmama” anlamı taşır.  “Bu aymazlıkları rekabet kuruluna havale etmek (ceza vermek) de görevlerimiz arasında yer alırdı.” cümlesinde “havale etemek” sözü “ceza vermek” anlamında kullanılmamıştır. “Çay […]

1. Grup oluşturulur. Günlük yaşantımızda yer alan konuşmalar (pazara giden ailenin satıcıyla yaptığı konuşmalar, aile fertleri arasındaki bir konudaki konuşmalar, gezi sırasında yapılan konuşmalar, düğün esnasındaki konuşmalar vb.) yazıya geçirilir. Oluşturulan metin karakter özelliklerini yansıtacak şekilde sınıfta okunur. 2.Bir konuyla ilgili haber metni oluşturulur. Televizyon haline gelmiş bir karton kutunun […]

Metinde bahsedilen konuyu olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirmeye dayanır. Öğrencilerin kendi doğrularını oluşturmasında son derece önemlidir. Metnin okunması esnasında öğrenciler katılıp katılmadıkları yerleri belirler ve bunları nedenleriyle sınıfta paylaşırlar.

Öğrencilerin işlenen konuyla ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları esasına dayanır. Öğrenciler arkadaşlarının düşünceleri vasıtasıyla farklı bakış açıları kazanırlar. Bütün öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Tartışma sonunda varılan ortak düşünceler not edilmeli, metin haline getirilmelidir.

Son Eklenenler