Ali Suavi Kimdir? • Tanzimat döneminin düşünce yapısında hareketli, canlı, renkli bir kişilik sergileyen Ali Suavi, kültürlü bir ailede yetişmemesine, düzenle bir eğitim almamasına rağmen edebiyat dünyasında kendi dünyasında kendisini göstermiş usta bir yazardır. • İyi bir medrese eğitimi görmüş, sonra Avrupa’ya gidip Batı kültürünü tanımıştır. Ali Suavi, bir yanda […]

Ahmet Vefik Paşa Kimdir? • Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından biri olan Ahmet Vefik Paşa, asıl ününü edebiyat alanındaki çalışmalarına borçludur. • Ahmet Vefik Paşa, Batılılaşma sürecinde milli değerlere bağlı kalarak Türkçülük hareketini gündeme taşımıştır. Giyinişinden evinde kullandığı eşyalara kadar geleneklere bağlı yaşamıştır • Birçok dil bilen Ahmet Vefik Paşa, […]

Şemsettin Sami Kimdir? • Tanzimat döneminin önemli yazarlarından biri olan Şemsettin Sami, özellikle dil, sözlük ve ansiklopedi alanında yaptığı calismalarıyla tanınmıştır.• Aslen Arnavut olan yazar, Türk milliyetini benimsemiş, Türk dili alanlarında araştırmalar yapmıştır. • Orhun Yazıtları’nı ve Kutatgu Bilig’i Türkiye Türkçesine ilk defa Şemsettin Sami çevirmiştir. • Doğu ve Batı […]

Ahmet Mithat Efendi Kimdir? • Tanzimat edebiyatının en popüler yazarı olan Ahmet Mithat, roman, hikâye, ani, eleştiri, çeviri gibi türlerde iki yüze yakın eser vermiştir. • Edebiyat, tarih, coğrafya, iktisat, biyoloji, felsefe gibi birçok alanda eseri vardır. • Ahmet Mithat Efendi’nin bir diğer önemli özelliği de gazeteciliği ve çıkardığı gazetelerdir. […]

Ziya Paşa Kimdir? • Tanzimat’la başlayan Batılılaşma hareketinin etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk aşamasını oluşturan üç sanatçıdan biridir. • Ziya Paşa meşrutiyet taraftarı, toplumcu bir şairdir. • Yenilikçi düşünceye sahip olsa da divan şiiri geleneğinden bir türlü kopamamış, “eski-yeni” ikilemi yaşamış, bu yüzden de sürekli eleştiri almıştır. • Hece ölçüsüyle […]

Namık Kemal Kimdir? • Tanzimat edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. • Türk milletine öz benliğini, milli ve manevi değerlerini, vatan topraklarını korumak bilinci kazandırmak için şiirler yazmıştır. • Türk edebiyatında yazdığı şiirlerden ve güçlü vatan sevgisinden dolayı vatan şairi olarak bilinir. • Yaşamı boyunca siyasal nedenlerle çeşitli yerlere (Magosa, Midilli) […]

İbrahim Şinâsî Kimdir? • İstanbul’da doğan Şinasi devlet tarafından Paris’e öğrenim görmesi için gönderilmiş, yurda döndüğünde de çeşitli devlet kademelerinde çalışmıştır. • İlklerin adamı olan Şinasi, Batı etkisindeki Türk edebiyatının öncü yazarlarındandır. • Tanzimat edebiyatı Şinasi’nin çıkardığı ilk özel gazete olan Tercüman-i Ahval ile başlar, Şinasi daha sonra da bir […]

Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri Osmanlı Devleti 18. yüzyılda savaş alanlarında alınan askeri yenilgilere bağlı olarak Bati karşısındaki üstünlüğünü kaybettiğini fark etmiş ve Batılı kurumları örnek alan kurumlar oluşturmaya ve ıslahatlar yapmaya başlamıştır. Bu ıslahatlar 18. yüzyılda (1718-1730) yılları arasında Lale Devri olarak adlandırılan dönem dışında) genel olarak askeri nitelik göstermiştir. […]

Son Eklenenler